Writerkas » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het agogisch proces

Als je als agoog een verandering uit wilt voeren dan doe je dit aan de hand van het agogisch proces. Het is dus erg goed om te weten hoe dit proces in elkaar zit. Hoe krijg je veranderingen voor elkaa…

Manipulatietechnieken

Hoe komt het dat de ene persoon heel makkelijk dingen voor elkaar krijgt bij anderen en de ander niet? Dit is simpelweg omdat men kennis heeft van manipuleren. Sommige zijn er uit zichzelf al heel goe…
Psychotrope medicatie

Psychotrope medicatie

Een andere benaming voor psychotrope medicatie is therapeutische medicatie, deze medicatie staat centraal bij de behandeling van een groot aantal psychische stoornissen. Sinds de jaren 90 staat de beh…

9 Theorieën om verandering teweeg te brengen

Hoe komen veranderingen precies tot stand? Er zijn in de loop der jaren een heleboel theorieën ontwikkeld waarmee veranderingen verklaard kunnen worden. Door inzicht te krijgen in deze theorieën weet…
Stanford-Binet-schaal: Een veelgebruikte intelligentietest

Stanford-Binet-schaal: Een veelgebruikte intelligentietest

De Stanford-Binet-schaal is sinds de ontwikkeling ervan wereldwijd de meest bekende en meest gebruikte intelligentietest. De eerste versie van deze test werd ontwikkeld door Alfred Binet, uiteindelijk…
Geloof in de illuminati

Geloof in de illuminati

De illuminati wordt ook wel gezien als een complottheorie, mensen die geloven in deze theorie denken dat er een geheim genootschap is die streven naar bepaalde doelen zoals vrijheid en het ervaren van…
Persoonlijkheidsstoornissen - Cluster A

Persoonlijkheidsstoornissen - Cluster A

Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen, elke persoonlijkheidsstoornis wordt onderverdeeld in één van de clusters A, B of C. Binnen cluster A vallen de stoornissen die over het algem…
Symptomen manisch depressief

Symptomen manisch depressief

Manisch depressief, ook wel bipolaire stoornis genoemd komt veel voor in onze samenleving. Het blijkt vooral voor te komen bij creatieve mensen zoals schrijvers of kunstenaars. Iemand met manisch depr…
De mogelijke gevolgen van een autoritaire persoonlijkheid

De mogelijke gevolgen van een autoritaire persoonlijkheid

Onder de autoritaire persoonlijkheid wordt een geheel van persoonlijkheidskenmerken verstaan die leiden tot conformisme en intolerantie ten opzichte van deviant gedrag. Volgens sociaal filosoof Theodo…
Waarom blijven arme landen arm?

Waarom blijven arme landen arm?

Het is bekend dat er een heleboel ontwikkelingslanden zijn die al generaties lang erg arm zijn. Veel mensen hebben snel een oordeel over arme landen, ze zeggen bijvoorbeeld dat het hun eigen schuld is…